انتشار کتابی در زمینه مخابرات از سوی محققان دانشگاه امیرکبیرچهارشنبه ۱۵, شه‍ ۱۳۹۶از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتابی در زمینه خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی منتشر شد.

به گفته ایسنا، از سوی دکتر عبدالعلی عبدی پور و غلامرضا مرادی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتابی در حوزه مخابرات با عنوان «خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی» منتشر شد.

اشتیاق روزافزون به پردازش و انتقال اطلاعات زیاد با سرعت بیشتر باعث سوق دادن سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال در فرکانس‌های بالاتر و یا سرعت کلاک بیشتر شده است. 

در این کتاب آمده است: “در حال حاضر قطعات نیمه‌هادی با ابعاد چند میکرون و یا حتی زیرِمیکرون معمولا به عنوان ترانزیستورهای فوق سریع در تکنولوژی نیمه‌هادی در نظر گرفته می‌شوند. این قطعات قابلیت خاموش و روشن شدن در زمانی در حدود پیکوثانیه را دارد.

خطوط انتقال فعال که با حضور ترانزیستور موج میلیمتری و فناوری MMIC مصداق پیدا کرده‌اند، عمدتاً به ساختارهای ادوات فعال موج میلیمتری اطلاق می‎شود.

در فصل اول این کتاب به روش‎های مختلف تحلیل و مدل‌سازی ترانزیستورهای فرکانس بالا، در فصل دوم به ترانزیستور مایکروویو/ موج میلی‌متری به عنوان خطوط انتقال فعال تزویج شده، در فصل سوم مدل‌سازی و تحلیل میدانی سیگنال و نویز FET در رژیم خطی و در فصل چهارم به تکنیک‌های CAD مربوط به تحلیل موجی رفتار سیگنال و نویز FET مایکروویو پرداخته شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در فصل پنجم نیز به مدل‌سازی غیرخطی و شبه گسترده ترانزیستور FET و بکارگیری آن در طراحی چند نمونه مدار در رژیم غیرخطی و در فصل ششم به  مدل‌سازی و تحلیل غیرخطی خطوط انتقال فعال و در فصل هفتم مدل‌سازی و تحلیل الکترونیکی-الکترومغناطیسی ترانزیستور FET مایکروویو و موج میلی‌متری مطالبی آورده شده است”.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn