اگر از شرکت‌های خصوصی حمایت نمی‌کنیم آزار نرسانیم/خروج سالیانه ۱۵۰ هزار نفر از کشورچهارشنبه ۲۹, شه‍ ۱۳۹۶معاون توسعه فناوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه سالانه ۱۵۰ هزار نفر از کشور خارج می‌شوند، گفت: با اقداماتی که بنیاد ملی نخبگان اجرایی کرده است در حال حاضر روزانه ۳ نخبه به کشور باز می‌گردند.

به اعلام ایسنا، دکتر علی وطنی در اختتامیه چهارمین جشنواره زیست فناوری ایران افزود: نسل جدیدی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که از خام فروشی فاصله گرفته اند و به سمت تولید محصول در حرکت هستند.

وی با بیان اینکه این مسیر نیاز به زیر بناهای تحقیقاتی دارد، اظهار کرد: امروز ما در جایگاهی قرار داریم که باید مراقب باشیم تا بازار محصولات زیست فناوری را از ما نگیرند و باید در این راستا بیشتر فناور تربیت کنیم و سعی نکنیم هر روز کرکره‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پایین کشیده شود.

وطنی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نقش موثری در تولید و اقتصاد مبتنی بر تعقل و تفکر و دانش دارند، ادامه داد: با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان شهرها و روستاها را عاری از آلودگی کرد ضمن آنکه بخش اعظمی از اشتغال کشور را تامین کرد.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی با اشاره به خروج سالیانه ۱۵۰ هزار نفر از کشور، یادآور شد: با اقداماتی که بنیاد ملی نخبگان اجرایی کرده است در حال حاضر روزانه ۳ نفر از نخبگان به کشور باز می‌گردند.

وی با بیان اینکه باید مسوولان کشور حمایت کردن از بخش خصوصی و بازارسازی را جز وظایف خود بدانند، خاطرنشان کرد: اگر از شرکت‌های بخش خصوصی حمایت نمی‌شود آنها را آزار ندهیم.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn