بازدید اعضای کمیسیون برنامه مجلس از واحدهای دانش بنیان پارک علمی و فناوری پردیسدوشنبه ۰۱, آب‍ ۱۳۹۶اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واحدهای دانش بنیان پارک علمی و فناوری پردیس بازدید کردند.

به گفته ایسنا، رییس و ۵ نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس صبح امروز به دعوت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و با توجه به نقش برجسته شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و اینده اقتصاد ودر جهت آشنایی با فعالیت‌های این شرکت‌ها؛ از واحدهای دانش بنیان پارک علمی و فناوری پردیس بازدید کردند.

ستاری در جریان بازدید سه ساعته اعضای کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  در جهت تقویت مراکز دانش بنیان مستقر در پارک‌ها برنامه دعوت از دانش اموختگان ایرانی دانشگاههای برتر جهان را در دستور کار دارد.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn