بازدید عضو شورای انقلاب فرهنگی از برج فناوری دانشگاه امیرکبیردوشنبه ۱۶, مر ۱۳۹۶

[ad_1]

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.

به اعلام ایسنا دکتر منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.

برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای 58 شرکت است که اخیرا 10 شرکت جدید به آن اضافه شده است. از این تعداد، دانش‌بنیان بودن 14 شرکت احراز شده است و مابقی شرکت‌ها پیش رشد و رشد هستند.

در این بازدید دکتر حسینی تودشکی، مدیر کل مرکز رشد و کارآفرینی، دکتر حمید فتحی رئیس واحدهای تحقیقاتی و قطب‌های علمی و دکتر صفوی مسؤول ماهواره امیرکبیر حضور داشتند.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn