برگزاری مراسم اختتامیه "نانو استارتاب"جمعه ۳۰, تی‍ ۱۳۹۶از سوی ستاد توسعه نانو اختتامیه “نانواستارتاپ” و هفتمین مسابقه ملی برگزار می‌شود.

به اعلام ایسنا، از سوی ستاد نانو؛ اختتامیه “نانواستارتاپ” با هدف انتخاب و آماده‌سازی تیم جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نخستین المپیاد بین‌المللی و هفتمین مسابقه ملی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور دکتر سعید سرکار دبیر ستاد نانو در روز شنبه 31 تیرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn