تصویب نحوه حضور انجمن‌های علمی در شورای "عتف"/بررسی شکایات شرکتهای دانش‌بنیانچهارشنبه ۲۹, آذ ۱۳۹۶

[ad_1]

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب شیوه‌نامه حضور انجمن‌ها در جلسات شورای عتف خبر داد و گفت: تصویب نهایی آن در شورای عالی عتف خواهد بود.

به گفته ایسنا دکتر وحید احمدی امروز در حاشیه یکصد و شصت و دومین کمیسیون دایمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: بررسی و تصویب شیوه‌نامه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی در شورای عالی عتف از جمله دستورات جلسه امروز این کمیسیون بوده است.

وی با بیان اینکه در گذشته اعتراضات زیادی از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های علمی در این زمینه ارائه شده بود، اظهار کرد:  بر این اساس از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شیوه‌نامه‌ای در این زمینه تدوین شد.

احمدی با بیان اینکه در این جلسه شیوه‌نامه انتخاب انجمن‌ها مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: طبق قانون ۳ نفر از اعضای شورای عالی عتف باید از میان تشکل‌ها و انجمن‌ها انتخاب شوند که برای این امر در گذشته انتخابات انجام می‌شد که شکایات این تشکل‌ها را در پی داشت.

دبیر کل شورای عالی عتف اضافه کرد: در شیوه‌نامه تدوین شده فرایندی در این زمینه مشخص شده است. بر این اساس از سوی دبیرخانه شورای عتف فراخوانی اعلام می‌شود و بر اساس آن انجمن‌های وزارتخانه‌های بهداشت و علوم که در گرید A و B قرار دارند، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه این شیوه‌نامه در کمیسیون دائمی شورای عتف تصویب شد، تصویب نهایی آن را منوط به ارائه این شیوه‌نامه در شورای عتف دانست و اظهار کرد: این شیوه‌نامه با امضای رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.

دبیر کل شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) رسیدگی به شکایات شرکتهای دانش‌بنیان را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و گفت: طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان بر عهده دبیرخانه شورای عالی عتف است.

به گفته وی، این دبیرخانه ملزم است ظرف یک ماه به شکایات این شرکتها رسیدگی کند.

احمدی با بیان اینکه برای این منظور کارگروهی تشکیل شده است، ادامه داد: توسط دبیرخانه شورای عتف از طریق پالایش شکایات ارسال‌شده، شکایاتی که مستندات کافی نداشتند، حذف شد و تنها ۷۰ شکایت مورد ارزیابی قرار گرفت.

دبیر کل شورای عتف تعداد شرکتهای دانش‌بنیان را بیش از 3 هزار شرکت دانست و گفت: تعداد 70 شکایت برای این حجم شرکت دانش‌بنیان عدد پایینی است.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn