توسعه زیست بوم نوآوری در نشست هم‌اندیشی مراکز نوآوری دانشگاهیشنبه ۰۷, مر ۱۳۹۶

[ad_1]

نشست‌ هم‌اندیشی و تبادل نظر مدیران مراکز رشد دانشگاهی در راستای حمایت از توسعه مراکز رشد و تحقق زیست‌بوم نوآوری از سوی معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی برگزار می‌شود.

به اعلام ایسنا، نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز نوآوری دانشگاهی با هدف ارائه چالش‌ها، پیشرفت‌ها، تبادل نظرات و انتقال تجربیات مدیران این مراکز که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال گذشته در دانشگاه‌های اصلی مراکز استان‌ها تأسیس شده است، برگزار می‌شود.

حمایت و توانمندسازی مراکز نوآوری دانشگاه‌های کشور با رویکرد توسعه مدل زیست‌بوم نوآوری بیش از یک سال است که به عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های معاونت نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری به طور جدی پیگیری می‌شود.

نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر مدیران مراکز رشد دانشگاهی روز سه‌شنبه 10 مردادماه سال جاری با حضور معاون علمی و فناوری رییس ‌جمهوری، معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری و جمعی از میران این مراکز برگزار می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn