تولید سوخت عاری از گوگرد برای ناوگان حمل‌ونقل با استفاده از امواج مافوق صوتجمعه ۰۳, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت با استفاده از امواج مافوق صوت به گازوئیل عاری از گوگرد برای ناوگاون حمل و گفته دست یافتند که به گفته آنها خروجی این فرآیند پسماند غنی از گوگرد است.

به گفته ایسنا، دکتر محمدامین ثباتی امروز در حاشیه مراسم ساخت و بهره‌برداری از واحد سولفورزدایی گازوئیل در جمع خبرنگاران، فناوری عرضه شده را فناوری دانست که برای حذف گوگرد از سوخت‌هایی نظیر گازوئیل و نفت سفید است، در مرحله اول ترکیبات گوگردی در مجاورت امواج مافوق صوت که فناوری جدیدی است یک مرحله فرآوری انجام می‌شود و در بخش برج استخراج، ترکیبات گوگردی اکسید شده جداسازی می‌شوند و در نهایت سوخت پاک و عاری از گوگرد را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این دستگاه دارای فناوری پیشرفته است، ادامه داد: ما سعی کردیم در این طرح توان داخلی کشور را تجمیع کنیم و دستگاه مافوق صوت تجهیزات پیشرفته‌ای هستند که از طریق شرکت‌های داخلی تامین شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

ثباتی، با تاکید بر اینکه برای اولین بار دستگاه پیوسته برای حذف گوگرد ساخته شده است، ادامه داد: آلودگی هوا یکی از چالش‌های اصلی کشور است که علت عمده آن کیفیت پایین سوخت‌هایی است که در ناوگان حمل و گفته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو حذف گوگرد می‌تواند در ارتقای کیفیت هوا موثر باشد.

این محقق اضافه کرد: در این راستا مهمترین نتیجه طراحی و ساخت این دستگاه تولید سوخت پاک با فرآیند نوینی است که می‌تواند در کاهش نشر آلاینده‌ها موثر باشد.

وی با اشاره به نقش امواج مافوق صوت در این دستگاه، ادامه داد: در بخش اول فرآیند جداسازی ترکیبات گوگردی در حضور امواج مافوق صوت و سیستم شیمیایی اکسید شده و تبدیل به اکسید ترکیبات گوگردی می‌شوند و در مرحله بعد در برج استخراج با استفاده از یک حلال مناسب ترکیبات گوگردی حذف شده و در نهایت سوخت عاری از گوگرد را تولید خواهیم کرد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، مرحله اول این دستگاه مرحله اکسیداسیون ترکیبات گوگردی با استفاده از امواج مافوق صوت است و مرحله دوم جداسازی ترکیبات گوگردی اکسید شده در مرحله قبل است.

ثباتی، باقی‌مانده این فرآیند پسماندی را حاوی مواد غنی گوگردی دانست و اظهار کرد: خروجی آن نیز گازوئیل عاری از گوگرد خواهد بود.

وی همچنین استفاده از امواج ماورای صوت در این فرآیند را موجب کاهش زمان واکنش دانست و گفت: این امر موجب شده است تا بتوانیم با استفاده از یک راکتور کوچکتر فرآیند را انجام دهیم.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn