تولید کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی در دانشگاه علوم پزشکی شیرازچهارشنبه ۰۴, مر ۱۳۹۶

[ad_1]

رییس دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی شیراز، گفت: کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی در این دانشکده تولید شد که می‌توان از آن به عنوان گامی دیگر به سوی خودکفایی کشور درخدمات سلامت نام برد.

به اعلام ایسنا دکتر یونس قاسمی افزود: این کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی توسط دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی شیراز، تولید شده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متنوع در حوزه فناوری های نوین دنیا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: با افتخار باید اعلام کنم که درصد بالایی از مقالات ارائه شده در این دانشکده، در زمینه‌های کاربردی است.

قاسمی ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری های زیستی و توسعه روزافزون آزمایش‌های ژنتیکی، پایان نامه “محمدرضا میری” و “جمیله صابرزاده”، با هدف تهیه کیت‌های تشخیص سریع اختلالات کروموزومی شایع در ایران طراحی و مصوب شد.

دکتر مجید فردائی، استاد راهنمای پروژه پایان‌نامه کیت تشخیص اختلالات کروموزومی نیز گفت:  با بررسی ها، مطالعات و تجارب به دست آمده، لزوم تولید کیت تشخیصی با هدف تشخیص سریع و دقیق پیش از تولد اختلالات کروموزومی شامل سندروم داون (تریزومی 21)، سندروم ادوارد ( تریزومی 18)، سندروم پاتو ( تریزومی 13) و اختلالات تعدادی کروموزوم های جنسی مانند سندروم ترنر، کلاین فلتر و موارد دیگر احساس شد و در این راستا پروپوزال مربوطه به عنوانی پایان نامه دانشجویی تصویب و طی سه سال و نیم، این طرح تحقیقاتی به نتیجه رسید.

عضو هیئت علمی گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: این کیت پس از تولید آزمایشگاهی، با توجه به تکنولوژی بالای به کار رفته در آن و با حمایت مرکز رشد بیوتکنولوژی، موفق به دریافت عنوان “محصول دانش بنیان” از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

فردایی ادامه داد: این کیت تشخیصی، قدرت رقابت با بهترین کیت های مشابه خارجی را دارد و با انجام تست های انجام شده بر روی بیش از 300 نمونه بالینی، حاصل کار موفقیت آمیز است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با حمایت و پیگیری می‌توان امکان تولید انبوه این محصول را داشت و از خرید این کیت تشخیصی از سایر کشورها بی‌نیاز شویم.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn