خدمات قابل ارائه ماهواره‌ای به دستگاه‌های دولتی معرفی می‌شوددوشنبه ۱۳, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

رییس مرکز ملی فضایی ایران گفت: هنوز شناخت از قابلیت‌ها و امکانات فناوری فضایی به صورت جامع در بین دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد که باید این قابلیت‌ها به کاربران معرفی شود.

به اعلام ایسنا، منوچهر منطقی درباره عدم استفاده درست دستگاه‌های دولتی از خدمات ماهواره‌ای در کشور، اظهار کرد: بیشتر مسؤولان اطلاعات اندکی در زمینه خدمات ماهواره‌ای دارند، به همین علت نیاز است اطلاع رسانی وسیع‌تری انجام شود.

وی افزود: درحال حاضر دستگاه‌های کاربر به طور نسبی از وجود اطلاعات رایگان ماهواره‌های سنجشی خبردار شده‌اند و سعی در استفاده از این اطلاعات دارند.

به گفته منطقی، برای رفع نیازهای ماهواره‌ای کاربران، باید زنجیره وسیعی از خدمات ارائه شود تا در نهایت کل نیازهای کاربر به صورت پایدار و مداوم رفع شود.

رییس مرکز ملی فضایی ایران افزود: گروهی از کاربران اطلاع ندارند که چگونه می‌توانند از اطلاعات رایگان ماهواره‌های سنجشی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: مهمتر از بحث طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره که باید به طور جدی به آن بپردازیم، بخش کاربری فضایی است که باید با یک اولویت بالاتر به سرعت آن را اجرا کنیم. 

منطقی با بیان اینکه در مرکز ملی فضایی ایران برنامه‌ای تعریف شده است که تا سه سال آینده همه دستگاه‌ها با کاربری‌های فضایی آشنا شوند، گفت: تا سه سال آینده خدمات قابل ارائه ماهواره‌ای به دستگاه‌های دولتی معرفی می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn