دانشگاه تربیت مدرس، میزبان همایش ملی شورای انجمن‌های علمیجمعه ۲۴, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

دانشگاه تربیت مدرس

پنجمین همایش ملی شورای انجمن‌های علمی ایران آبان ماه امسال در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

به گفته ایسنا، شورای انجمن‌های علمی ایران به نمایندگی از 350 انجمن علمی- تخصصی، پنجمین همایش ملی خود را با موضوع ” راه‌کارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم” با حضور رؤسای انجمن‌ها و دانشگاه‌های گروه یک کشور، آبان ماه امسال در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn