در دولت یازدهم، دانشمندان ایرانی بستر رابطه بین‌المللی علمی و فناوری پایدار را فراهم کردندسه شنبه ۱۴, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم گفت : دانشمندان ایرانی توانستند بستر یک رابطه بین‌المللی علمی و فناوری پایدار را فراهم کنند .

به اعلام ایسنا، دکترحسین سالار آملی که در مراسم افتتاح کنفرانس بین المللی یوسرن دردانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل سخن می گفت، با اشاره به کاربرد دانشگاه ها در جهان کنونی اظهار داشت: دانشگاه‌ها سه کاربرد اساسی و سه کارکرد مهم در دنیا دارند.

وی تولید علم، افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه و تمدن سازی را سه کارکرد مهم دانشگاه اعلام کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: در دو دهه اخیر وظیفه جدیدی به مجموعه کارکردهای دانشگاه اضافه شده که این وظایف عمدتا در رابطه با دیپلماسی علمی و فناوری است و این یکی از مواردی است که درحال حاضر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدنظر برنامه ریزان این وزارتخانه قرارگرفته است.

به اعلام روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سالار آملی با اشاره به اینکه دستاوردها و پیشرفت های خوبی در عرصه دیپلماسی علمی و فناوری در دولت یازدهم داشتیم، گفت: امیدواریم این دستاوردها برای کارکردهای جدید دانشگاه‌ها در آینده بستر مناسبی باشد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل با بیان اینکه دراین کارکردها توانستیم با هزاران دانشمند خارج از کشورتماس بگیریم و در رابطه باشیم، خاطرنشان کرد: در این مدت توانستیم صدها پروژه تحقیقاتی تعریف کرده و در سی وپنج کشور دنیا کرسی‌های ادبیات فارسی راه‌اندازی کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn