راه‌اندازی پردیس فناوری سلامت علوم پزشکی یزدپنجشنبه ۰۴, آب‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

به منظور تامین زیرساخت‌های لازم جهت حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه‌های نسل سوم، پردیس فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی می‌شود.

به گفته ایسنا، «محمدتقی قانعیان» مدیر دفتر رابطه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار کرد: پردیس فناوری سلامت، مشتمل بر مجموعه‌ای از واحدهای آزمایشگاه جامع، آزمایشگاه‌های عمومی، پیش‌بینی اتاق تمیز، مرکز رشد«محل استقرار شرکت‌های دانش بنیان»، مجتمع خدمات فناوری، محل برگزاری استارت آپ، کارگاه‌های فناورانه و بخش‌های اداری مختلف است .

وی افزود: پردیس فناوری سلامت دانشگاه در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع راه‌اندازی می‌شود .

مدیر دفتر رابطه با صنعت یزد گفت: در نشست مشترکی که بین مدیر کل توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، رییس اداره پشتیبانی، پایش و انتقال فناوری وزارت بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد، نقشه اولیه این طرح ارائه و مسئولین وزارت بهداشت در حوزه فناوری سلامت، بر اجرایی شدن و راه‌اندازی مجتمع فعالیت‌های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کردند .

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn