زلزله ۴.۴ ریشتری «تخت» هرمزگان را لرزاندشنبه ۲۰, آب‍ ۱۳۹۶زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ در مقیاس امواج درونی زمین، امروز حوالی «تخت» در استان هرمزگان را لرزاند.

به گفته ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۵:۳۶:۱۹ ثانیه بامداد امروز شنبه ۲۰ آبان ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۹ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۷.۵۲ درجه عرض شمالی و ۵۶.۷۴ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۱۰ کیلومتری تخت، ۲۱ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۷ کیلومتری بیکاه استان هرمزگان به ثبت رسیده است.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn