زلزله 4 ریشتری در «دوبرجی» استان فارسجمعه ۰۷, مه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

«دوبرجی» استان فارس با زلزله 4 ریشتری صبح امروز لرزید.

به گفته ایسنا، در ساعت 10 و 28 دقیقه امروز دوبرجی استان فارس با زلزله 4 ریشتری لرزید.

این زلزله در عمق 22 کیلومتری رخ داده و کانون آن در 26 کیلومتری دوبرجی، 42 کیلومتری درز و 43 کیلومتری رستاق استان فارس گفته شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn