زنان نخبه علمی ایران 28 مرداد تجلیل می‌شوندسه شنبه ۲۴, مر ۱۳۹۶

[ad_1]

در رویداد جایزه زنان در علم که در روز شنبه 28 مرداد ماه برگزار می‌شود، از زنان نخبه علمی کشور تجلیل به عمل می‌آید.

به اعلام ایسنا، از طرف دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تاثیرگذار در حوزه علم و شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه 28 مرداد ماه برگزار می‌شود.

جایزه زنان در علم جایزه‌ای است که به زنان پژوهشگر علم که در زمینه گسترش مرزهای دانش، خدمت به گسترش ارزش‌های اجتماعی و در راستای توسعه پایدار فعالیت شاخصی داشته باشند، اهدا می‌شود. داوطلبان باید فعالیت شاخصی در عرصه‌های علمی فراتر از وظایف شغلی خود و به شکل غیررسمی در سطح جامعه داشته باشند.

شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تاثیرگذار در حوزه علم و شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسلامی ایران هدف اهدای این جایزه است و زنان پژوهشگر فعال در حوزه علم می‌توانند نامزد دریافت این جایزه شوند.

همچنین عملکرد فرد انتخاب شده باید در زمینه مورد نظر ابتکاری و فراتر از فعالیت‌های موجود در آموزش رسمی کشور باشد. این جایزه به زنان پژوهشگری تعلق می‌گیرد که در زمان اعلان فراخوان در قید حیات باشند.

دکتر اکرم قدیمی دبیر اجرایی جایزه زنان در علم با بیان اینکه در این دوره از جایزه زنان در علم حدود 250 نفر شرکت کردند، گفت: پس از داروی از این تعداد 216 نفر واجد شرایط شرکت در این رویداد تشخیص داده شدند.

به گفته وی از این تعداد 28 استاد تمام، 41 دانشیار، 63 استادیار و 84 نفر کارشناس و مربی هستند.

به اعلام ایسنا، در جایزه زنان در علم که در سالن قلم کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم و همچنین یک نفر به عنوان برگزیده جوان معرفی خواهند شد.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn