شاخص­‌های علم، فناوری و نوآوری بررسی شدشنبه ۲۵, آذ ۱۳۹۶

[ad_1]

در هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه شاخص­‌های علم و فناوری و نوآوری بررسی شد.

به گفته ایسنا، در این جلسه که به ادامه بررسی گفته طرح پژوهشی «به‌روز رسانی و تکمیل شاخص­‌های علم و فناوری و نوآوری در راستای آینده‌­نگاری علم و نوآوری» اختصاص داشت، جمع‌­بندی شاخص­‌ها، پیشنهادهای اعضاء دسته­‌بندی شد و همچنین شاخص­‌های نوآوری که در 5 حوزه دسته‌­بندی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

این شاخص‌ها عبارت از “ورودی­‌های نوآوری (input) شامل شاغلان در فعالیت­های دانش‌­بنیان (تولیدی یا خدماتی و سرانه و نسبت این تعداد به کل کارکنان)، تامین مالی نوآوری از منابع داخلی، سرمایه­‌گذاری خطرپذیر، فرشتگان کسب و کار تامین مالی جمعی، وام بانکی و …”، “عملکردهای نوآوری (performance) شامل همکاری­‌های ملی و بین‌المللی در نوآوری، همکاری‌­های منجر شده به برون‌­داد نوآوری و …”، “خروجی‌­های نوآوری (Output) شامل محصولات و فرایندهای نوآورانه و نسبت آن به کل بنگاه­‌های تولیدی، خلاقیت و مهارت به کار گرفته شده در بنگاه‌­های نوآور، تعداد شرکت­‌های دانش­‌بنیان و …”، “دستاوردهای نوآوری (Outcome) شامل میزان استفاده از نتایج تحقیقات، میزان فروش دانش فنی، درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری و …” و “اثربخشی فناوری (Impact) شامل مزایای اقتصادی، اجتماعی یا محیطی استفاده از فناوری برای یک منطقه، کاهش میزان بیکاری به علت توسعه علم و فناوری، تاثیر پارک­‌های فناوری در سیستم نوآوری و اقتصاد منطقه‌­ای” است.

در ادامه اعضاء به ارائه نظرات و پیشنهادی خود پرداختند که اهم آن شامل نیاز به تعریف دقیق از مفهوم نوآوری، استفاده از مفاهیم و تعاریفی که قبلاً در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌‎ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ارائه شده است، تفکیک مفاهیم مربوط به خلاقیت با نوآوری، تطبیق شاخص‌های احصا شده با شاخص‌های نظام ملی نوآوری، توجه به بسترها و زیرساخت‌های نوآوری در کشور در راستای فراهم‌سازی فضای دانش‌بنیان در کشور، نیاز به سامانه تجمیع و دسته‌بندی داده‌ها در جهت سنجش شاخص‌های مذکور و لزوم شکل‌­دهی نظام نوآوری بر اساس شاخص‌­هاست.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn