ضرورت پشتیبانی حقوقی از انجمن‌های علمی کشورجمعه ۲۳, تی‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

معاون آموزشی وزیر علوم بر پشتیبانی حقوقی از انجمن‌های علمی کشور در راستای ارتقای جایگاه انجمن‌ها تأکید کرد.

به اعلام ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در نشست هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های علمی ایران که در راستای مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در درنظر‌سازی‌ها و مدیریت کشور با حضور دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم و جمعی از رؤسای انجمن‌های علمی ایران در محل این وزارت علوم برگزار شد، به واگذاری بعضی از مسئولیت‌ها به انجمن‌های علمی کشور و ورود آنها به بحث ارزیابی و اعتبارسنجی اشاره کرد.

وی تأکید کرد: حرکت خودجوش انجمن‌های علمی به چالش‌های آموزش عالی و مسائل روز نیز می‌تواند مؤثر باشد، چراکه انجمن‌های علمی می‌توانند در حوزه تخصصی رشته خودشان ایده ارائه کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در پایان این نشست از انجمن‌های برتر علمی در ۶ گروه تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، بین رشته‌ای و علوم انسانی تقدیر شد.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn