فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس "تشعشع و آثار آن بر قطعات و سیستم‌ها"جمعه ۱۹, آب‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

کنفرانس تشعشع و آثار آن بر قطعات و سیستم‌ها (۲۰۱۸ RADECS) در تاریخ ۲۵ تا ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷ (۱۶ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸)،  در مرکز کنگره‌ Svenska Massan گوتنبرگ در سوئد برگزار می‌شود.

به اعلام ایسنا، این کنفرانس شامل یازده جلسه ارائه مقالات با موضوع آخرین مشاهدات در آثار تشعشع، یک روز موضوعی، یک کارگاه داده‌های آثار تشعشع و یک نمایشگاه صنعتی خواهد بود. برنامه فنی شامل جلسات شفاهی و پوستر است.

کنفرانس RADECS یک بار در سال در اروپا برگزار می‌شود و آخرین پیشرفت‌ها در زمینه آثار تشعشع بر افزاره‌ها و سیستم‌های الکترونیک و اپتوالکترونیک و روش‌های طراحی برای تولید افزاره‌ها و سیستم‌های الکترونیک منعطف در برابر تشعشع برای کاربردهای فضایی، هواپیمایی، شتاب‌دهنده‌ها و زمینی را به دانشمندان و مهندسان ارائه می‌دهد.

کنفرانس RADECS۲۰۱۸ توسط Cobham Gaisler در گوتنبرگ سوئد ترتیب داده خواهد شد.

در روز اول کنفرانس (۲۶ شهریور ۱۳۹۷)، یک روز موضوعی درباره‌ ” Crossover Space: مفاهیم درحال ظهور برای سیستم‌های فضایی”، ارائه خواهد شد. برنامه فنی، کارگاه داده‌ آثار تشعشع و نمایشگاه صنعتی از ۲۷ تا ۲۹ شهریور (۱۸ تا ۲۰ سپتامبر) برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ (جمعه۲۰ آوریل ۲۰۱۸) اعلام شده است.

در این سال یک جلسه مختص ماهواره‌های کوچک (شامل ماهواره‌های مکعبی) و constellation ها خواهد بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، علاقه‌مندان می‌توانند مقالاتی از یافته‌های جدید در زمینه‌های “مکانیزم‌های آثار تشعشع در مواد و افزاره‌های الکترونیک”، “آثار تشعشع بر افزاره‌ها و مدارات الکترونیک و فوتونیک”، “آثار تشعشعات فضایی، اتمسفری و زمینی”، “فناوری و آزمون تضمین مقاومت در برابر تشعشع” و “مفاهیم ظهور یافته برای سیستم‌های فضایی” را در این کنفرانس ارائه کنند.

انتهای پیام   

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn