مختصات زلزله ۴ ریشتری «قائمیه» در استان فارسپنجشنبه ۱۳, مه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج درونی زمین، امروز «قائمیه» در استان فارس را لرزاند.

به گفته ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱0:39:27 ثانیه روز پنجشنبه 13۰ مهر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱4 کیلومتری زمین رخ داده، 29.86 درجه عرض شمالی و ۵۱.65 درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در 6 کیلومتری قائمیه، 8 کیلومتری نودان و 27 کیلومتری کازرون در استان فارس رخ داده است.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn