مدل ارزیابی کسب و کار فناورانه ایرانی تدوین شدسه شنبه ۰۷, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه ملی مدیریت و فناوری از ایجاد شبکه مدیریت ایران خبر داد و گفت: به منظور ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی کشور مدل ارزیابی کسب و کار بومی و ایرانی را عرضه کردیم.

به اعلام ایسنا، مهندس مصطفی بغدادی در پنجمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با اشاره به فرایند برگزاری این جایزه یکی از چالش‌های اصلی برگزاری این پنج دوره را مهارت لازم برای ارزیابی بنگاههای اقتصادی دانست و افزود:  برای رفع این چالش به سراغ ارزیابان جوایز ملی رفتیم و با همکاری این افراد الگویی را برای ارزیابی فناورانه بنگاه‌های اقتصادی تعریف کردیم.

وی یکی از نتایج هم افزایی میان دبیرخانه جایزه و جایزه ملی بهره‌وری را ایجاد شبکه مدیریت ایران دانست و ادامه داد: علاوه بر آن در کمیته ارزیابی موضوع روش‌های بازنگری در دستور کار قرار گرفت و پس از سال‌ها مطالعه مدل‌های ارزیابی کسب و کارهای ایرانی تدوین شد.

وی در ادامه به نحوه ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: در این دوره از جایزه 63 سازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان 33 بنگاه متعلق به بخش خصوصی، 28 بنگاه از صنایع دفاعی کشور و دو بنگاه از حوزه انرژی اتمی بودند .

وی اضافه کرد: از میان 63 سازمان حاضر در این فرایند جایزه، 51 شرکت از نوع بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بودند که با مدل اصلی جایزه مورد ارزیابی قرار گرفتند و 10 شرکت نیز در دسته شرکت‌های فناوری محور قرار داشتند.

رییس دپارتمان ارزیابی جایزه خاطرنشان کرد: در نهایت نتایج ارزیابی‌های این دوره به تصویب هیات ریسه این جایزه رسید که براساس رای هیات داوران هیچ کدام از بنگاه‌های حاضر حائز شرایط وامتیاز لازم برای دریافت تندیس‌های سطوح رقابت‌پذیری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری نشدند.

به گفته وی: در این دوره از جایزه یک شرکت حایز سطح شایستگی سه ستاره، چهار شرکت حائز شایستگی دو ستاره و پنج شرکت حایز شایستگی تک ستاره شدند.

علاوه بر آن 10 شرکت موفق به کسب سطح توانمندی سه ستاره، 12 شرکت حائز سطح توامندی دو ستاره، 18 شرکت حائز سطح تک ستاره و 13 شرکت نیز حائز شرایط اولیه لازم برای دریافت لوح تعهد شناخته شدند.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn