موثرترین دانشگاه‌های ایران در حوزه علوم پایه معرفی شدندجمعه ۱۰, شه‍ ۱۳۹۶


به گفته ایسنا و به گفته از روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی ISC، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی(ESI) در بخش موثرترین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می‌دهد 24 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در مجموع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این فهرست هر دو ماه یک بار روزآمد می‌شود، گفت: با توجه به اینکه مطالعات حوزه زیست شناسی و زیست شیمی به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مربوط می‌شود نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این فهرست مشاهد می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه بیشترین تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر کشور در علوم پایه در حوزه شیمی قرار دارند، گفت: بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس بین دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار دارند.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به حجم تولید علم، در فهرست جدید قرار گرفته و از میان پژوهشگاهها، نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در لیست مشاهده می‌شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاه‌های جامع در رشته شیمی در فهرست منتشر شده قرار گرفته‌اند.

او ادامه داد: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در حوزه شیمی در مجموع دانشگاه‌های یک درصد برتر قرار دارند؛ این نشان دهنده فعالیت‌های تحقیقاتی آن دانشگاه‌ها در حوزه شیمی و بخش‌های وابسته است.

دهقانی افزود: در حوزه زمین شناسی تنها دانشگاه تهران در فهرست برترین‌ها قرار دارد و در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیر کبیر در صدر قرار گرفته و بعد دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده است.

سرپرستISC در ادامه گفت: در حوزه فیزیک نیز پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی توانسته‌اند نام خود را در ردیف یک‌درصد دانشگاه‌های برتر جهان قرار دهند.مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn