موثرترین دانشگاه‌های ایران در حوزه علوم پایه معرفی شدندجمعه ۱۰, شه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

به گفته ایسنا و به گفته از روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی ISC، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی(ESI) در بخش موثرترین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می‌دهد 24 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در مجموع دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این فهرست هر دو ماه یک بار روزآمد می‌شود، گفت: با توجه به اینکه مطالعات حوزه زیست شناسی و زیست شیمی به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مربوط می‌شود نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این فهرست مشاهد می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه بیشترین تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر کشور در علوم پایه در حوزه شیمی قرار دارند، گفت: بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس بین دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار دارند.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به حجم تولید علم، در فهرست جدید قرار گرفته و از میان پژوهشگاهها، نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در لیست مشاهده می‌شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاه‌های جامع در رشته شیمی در فهرست منتشر شده قرار گرفته‌اند.

او ادامه داد: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در حوزه شیمی در مجموع دانشگاه‌های یک درصد برتر قرار دارند؛ این نشان دهنده فعالیت‌های تحقیقاتی آن دانشگاه‌ها در حوزه شیمی و بخش‌های وابسته است.

دهقانی افزود: در حوزه زمین شناسی تنها دانشگاه تهران در فهرست برترین‌ها قرار دارد و در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیر کبیر در صدر قرار گرفته و بعد دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده است.

سرپرستISC در ادامه گفت: در حوزه فیزیک نیز پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی توانسته‌اند نام خود را در ردیف یک‌درصد دانشگاه‌های برتر جهان قرار دهند.

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn