نهاوند لرزیدجمعه ۰۶, مر ۱۳۹۶


زمین لرزه ای با بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر صبح امروز حوالی نهاوند همدان(مرز استان همدان و لرستان) را لرزاند.

به گفته ایسنا، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشور موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت 5:34 صبح امروز(جمعه) زمین لرزه ای با بزرگی 4.7 در مقیاس امواج درونی زمین را در حوالی نهاوند همدان ثبت کردند.

انتهای پیاممأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn