هفته‌ای پُر زلزله برای 3 استان/ثبت بزرگترین زلزله برای "ملاثانی" استان خوزستانشنبه ۳۱, تی‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

در استان کرمان با ثبت 4 زلزله مهم، بیشترین تعداد زلزله‌ها را تجربه کرده که بزرگترین آنها 4.2 ریشتر در منطقه “جبالبارز” بوده ضمن زلزله 4.4 ریشتری نیز در “ملاثانی” استان خوزستان به ثبت رسیده است.

به اعلام خبرنگار ایسنا، 18 گسل در استان کرمان اعلام شده است که از آن جمله می‌توان به گسل‌های «لکرکوه»، «کوهبنان»، «داوران»، «رفسنجان»، «انار»، «ده شیر»، «شهر بابک»، «بلورد» و «بافت»، «لاله زار»، «ساردوئیه»، «جیرفت»،‌ «جنوب جازموریان»، «راین» و «بم» و «ماهان» اشاره کرد.

از این رو استان کرمان همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد به گونه‌ای که در هفته گذشته بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌های ثبت شده مربوط به استان کرمان بوده است.

در استان‌های فارس و هزمزگان نیز زلزله‌های مهمی رخ داده که به این شرح است:

شنبه 24 تیر

خانه زنیان استان فارس با زلزله 3.1 ریشتری لرزید. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و در 13 کیلومتری خانه زنیان، 24 کیلومتری شیراز و 40 کیلومتری بیضا استان فارس بوده است.

در حصار گرمخانه استان خراسان شمالی نیز زلزله زلزله‌ای به بزرگای 3.2 رخ داد که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون آن 21 کیلومتری حصارگرمخان، 25 کیلومتری ینگی قلعه علیا و 28 کیلومتری بجنورد استان خراسان شمالی بوده است.

زلزله 3.2 ریشتری هجدک استان کرمان زلزله مهم دیگر روز 24 تیرماه است که در عمق 9 کیلومتری و در 54 کیلومتری هجدک، 67 کیلومتری شهداد و 71 کیلومتری چترود استان کرمان رخ داده است.

کلور اردبیل با زلزله 2.8، بافق یزد با زلزله 2.1، نحف آباد استان اصفهان با زلزله 2 و مورموری استان ایلام با بزرگای 2.3 لرزیدند.

زلزله جبالبارز استان کرمان با بزرگای 4.4 به ثبت رسید. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و کانون آن 2 کیلومتری جبالبارز، 29 کیلومتری جیرفت و 49 کیلومتری عنبرآباد استان کرمان رخ داده است.

در جبالبارز استان کرمان نیز زلزله‌های مهم دیگری با بزرگای 3.1 و دو زلزله با بزرگای 3.4 رخ داده است.

یکشنبه 25 تیر

زلزله‌هایی در انبارالوم استان گلستان با بزرگای 2.1، فاضل آباد استان گلستان با بزرگای 2.2، رامیان استان گلستان با بزرگای 2.3، جبالبارز استان کرمان با بزرگای 2، عقدا استان یزد با بزرگای 2.3 و بهاباد یزد با بزرگای 2.1 رخ داد.

در سردشت استان هرمزگان زلزله 3.2 ریشتر اعلام شد. کانون این زلزله که در عمق 12 کیلومتری بوده در 50 کیلومتری سردشت، 53 کیلومتری بندر جاسک و 62 کیلومتری گوهران استان هرمزگان بوده است.

کنار تخته استان فارس نیز با زلزله 3.4 ریشتری لرزید. این زلزله در عمق 11 کیلومتری و در 23 کیلومتری کنار تخته، 26 کیلومتری کازرون و 28 کیلومتری تنگ ارم استان بوشهر رخ داده است.

دوشنبه 26 تیر

زلزله 2.8 ریشتری در جیرفت استان کرمان با رخ داده است. این زلزله در عمق 16 کیلومیری اعلام شده است.

سه شنبه 27 تیر

زلزله ای با بزرگای 3 ریشتر در آرین شهر استان خراسان جنوبی به ثبت رسید. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و در 12 کیلومتری آرین شهر، 48 کیلومتری قائن . 50 کیلومتری بیرجند استان خراسان جنوبی رخ داده است.

چهارشنبه 28 تیر

زلزله‌یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد با بزرگای 2.1، سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای 2.8، اهرم استان بوشهر با بزرگای 2.4 و قصر شیرین استان کرمانشاه با بزرگای 2 ریشتر از زلزله‌های اولیه ثبت شده در روز 28 تیرماه است.

در کیلان استان تهران نیز زلزله 1.8 ریشتری رخ داده است. کانون این زلزله که  در عمق 16 کیلومتری بوده در 13 کیلومتری کیلان و 20 کیلومتری آب‌سرد استان تهران و 21 کیلومتری ایوانکی استان سمنان اعلام شده است.

در لیسار استان گیلان زلزله 3.1 ریشتری در عمق 36 کیلومتری رخ داده است. کانون این زلزله در 11 کیلومتری لیسار، 15 کیلومتری حویق و 25 کیلومتری هشتپر استان گیلان به ثبت رسیده است.

امام حسن بوشهر نیز زلزله 3.8 ریشتری را در این روز تجربه کرده است. این زلزله در عمق 13 کیلومتری و در 32 کیلومتری امام حسن، 35 کیلومتری بندر گناوه و 44 کیلومتری بندر ریگ استان بوشهر رخ داده است.

زلزله های کامیاران استان کردستان با بزرگای 2، ساغند استان یزد با بزرگای 2، هجدک استان کرمان با بزرگای 2.5، انارک استان اصفهان با بزرگای 2.1 و سرگز استان هرمزگان با بزرگای 2.4 ریشتر از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز 28 تیرماه بشمار می‌رود.

زلزله 3.8 ریشتری هفتگل استان خوزستان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای مهم این روز بوده است. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و در 19 کیلومتری هفتگل، 19 کیلومتری باغ ملک و22 کیلومتری قلعه تل استان خوزستان بوده است.

پنج شنبه 29 تیر

جبالبارز استان کرمان با زلزله 2، بستان آباد استان آذربایجان شرقی با بزرگای 2.3، انارک استان اصفهان با دو زلزله به بزرگای  2.1 و 2.6 و سفید سنگ استان خرارسان رضوی با بزرگای 2.3 لرزیدند.

در سوزا استان هرمزگان نیز زلزله 3 ریشتری به ثبت رسید. عمق این زلزله 8 کیلومتر و کانون آن در 15 کیلومتری سوزا، 17 کیلومتری لافت و 21 کیلومتری درگهان استان هرمزگان بوده است.

در هجدک استان کرمان نیز زلزله 3.2 ریشتری در عمق 20 کیلومتری رخ داده است. کانون آن در 50 کیلومتری هجدک، 64 کیلومتری شهداد و 66 کیلومتری چترود استان کرمان بوده است.

زلزله انارک اصفهان با بزرگای 3.5 ریشتر از دیگر رخدادهای مهم روز 29 تیرماه بوده است. کانون آن در 31 کیلومتری انارک، 76 کیلومتری چوپانان و 90 کیلومتری نائین استان اصفهان بوده است.

در موسیان استان ایلام زلزله 3.5 ریشتری اعلام شده که عمق آن در 18 کیلومتری و کانون آن در 29 کیلومتری موسیان، 49 کیلومتری مورموری و 51 کیلومتری دهلران استان ایلام بوده است.

زلزله‌های عنبرآباد استان کرمان با بزرگای 2.9 و مورموری استان ایلام با بزرگای 2.5 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز 29 تیرماه بوده است.

جمعه 30 تیر

زلزله کشیت استان کرمان با بزرگای 3.1 اولین رلزلزله ثبت شده در روز 30 تیر بوده است. کانون این زلزله که در عمق 18 کیلومتری بوده در 40 کیلومتری کشیت، 54 کیلومتری بم و 59 کیلومتری بروات استان کرمان بوده است.

دو زلزله 2 و 2.7 ریشتری جبالبارز استان کرمان، 2 ریشتری کشیت کرما از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز جمعه 30 تیرماه بوده است.

در ملاثانی استان خوزستان زلزله 4.4 ریشتر رخ داد. کانون این زلزله که در عمق 7 کیلومتری بوده در 12 کیلومتری ملاثانی، 21 کیلومتری ویس و 34 کیلومتری گوریه استان خوزستان اعلام شده است.

بعد این زلزله، زلزله دیگری با بزرگای 3 ریشتر منطقه ملاثانی استان خوزستان را لرزاند. کانون این زلزله در 21 کیلومتری ملاثانی، 23 کیلومتری ویس و 42 کیلومتری هفتگل استان خوزستان بوده است. 

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn