ویدئو / نخستین ماه‌گرفتگی جزئی سال ۹۶سه شنبه ۱۷, مر ۱۳۹۶


شب گذشته (۱۶ مرداد) ایران شاهد نخستین پدیده ماه‌گرفتگی (خسوف) جزئی بود. این پدیده از ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه آغاز شد و در ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه به اوج خود رسید. در ویدئوی زیر تصاویری از این پدیده را مشاهده می‌کنید.مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn