۱۵ پروژه ماهواره‌ای در کشور در حال اجرا استیکشنبه ۱۶, مه‍ ۱۳۹۶

[ad_1]

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه ۱۵ پروژه ماهواره‌ای در کشور در حال اجرا است، گفت: سعی می‌کنیم در تعریف پروژه‌های جدید روی پروژه‌های عملیاتی کار کنیم.

به گفته ایسنا، حدادیپور امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ پروژه ماهوارهای در کشور در جریان است و سعی میکنیم در تعریف پروژههای جدید روی پروژههای عملیاتی کار شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به دستاوردهای جدید این پژوهشگاه افزود: محموله سنجشی سار جزو دستاوردهای جدید پژوهشگاه بود که در این نمایشگاه معرفی شد، همچنین بعضی از تکنولوژیهای خاص در موتور انتقال مداری و اینترنت اشیاء و کاربرد در حوزه کشاورزی از دیگر دستاوردهایی بود که در این نمایشگاه معرفی شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم تا انقباضی که در پروژهها انجام میشود، پروژهها به سمت چند پروژه محدود و موثر هدایت شود.

انتهای پیام

[ad_2]

مأخذ

It's only fair to share...Pin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn